На 14 октомври 2014 г. в град Пазарджик се проведе Учредително събрание на Инициативен комитет от шест обществено известни личности с активна гражданска позиция с Председател г-жа Веселка Ядкова и по обща отдавна съзряваща идея се учреди Фондация като независимо юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на обществено полезна дейност в съответствие със  ЗЮЛНЦ в Република България.
  

Учредителят-Председател на Инициативния комитет г-жа Веселка Ядкова осведоми присъстващите на Учредителното събрание за проблемите в страна ни,свързани със социално слабите и болни хора,лицата в неравностойно положение,възрастните болни и самотни хора,проблемите на децата с оглед изграждането им като личности.Единодушно се се наложи мнението,че за решаването на тези проблеми е необходимо да се обединят усилията на физически и юридически лица,държавни институции,с включването на общестевници,бизнесмени,други физически и юридически лица при тяхното решаване.

 Г-жа Веселка Ядкова с подкрепата на Инициативния комитет учреди Фондация за осъществяване на обществено полезна дейност като доброволна независима гражданска организация,правейки лично дарение в полза на Фондацията и стана нейн Учредител.
 

   На 12 септември2015 г. с Решение на Пазарджишки Окръжен Съд в регистъра на юридически лица беше вписана Фондация с осъществяване на общестевн полезна дейност..... >